Cơ Khí Hải Nam

Máy móc

MÁY MÓC
Dưới đây là các chủng loại máy móc mà Cơ Khí Hải Nam hiện có và đang tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm phục vụ khách hàng.

FILE 05

Xem thêm:   CON NGƯỜI       SẢN PHẨM

MÁY PHAY OKK HÀNH TRÌNH 2000X800X1000

MÁY PHAY OKK HÀNH TRÌNH 2000X800X1000

MÁY TIỆN CNC

MÁY TIỆN CNC

MÁY PHAY MAZAK 530

MÁY PHAY MAZAK 530

CỤM MÁY CẮT DÂY

CỤM MÁY CẮT DÂY

CỤM MÁY MÀI CÁC LOẠI

CỤM MÁY MÀI CÁC LOẠI

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC

MÁY PHAY OKK

MÁY PHAY OKK

MÁY MÀI LỖ

MÁY MÀI LỖ

MÁY PHAY LĂN RĂNG

MÁY PHAY LĂN RĂNG

MÁY XỌC ĐƠN

MÁY XỌC ĐƠN

MAY PHAY CNC MAZAK

MAY PHAY CNC MAZAK

MAY PHAY CNC 4 TRỤC

MAY PHAY CNC 4 TRỤC

MÁY TIỆN VẠN NĂNG DÀI 6000

MÁY TIỆN VẠN NĂNG DÀI 6000

MÁY TIỆN ĐƯỜNG KÍNH MAX 1800

MÁY TIỆN ĐƯỜNG KÍNH MAX 1800

CUM MÁY PHAY CNC BT40

CUM MÁY PHAY CNC BT40